KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM İLANI
Birimimiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında kısmi zamanlı öğrenci alınacak olup, başvuracak öğrencilerin 17 Ekim 2023 mesai bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 303’nolu odaya Başvuru Formunu teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenci çalışmaya başladıktan 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri başkanlığımıza sunmak zorundadır.

1. 2 adet fotoğraf 2. 1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi 3. 1 adet öğrenci belgesi 4. Karabük Üniversitesi D.Ç. Kampüsü Ziraat Bankası Şubesinden açılmış (IBAN) hesap numarası 5. Başvuru formu ve dilekçesi 6. Beyan ve Taahhütname 7. Öğrenci sözleşmesi 8. Kendi birimimizin oluşturduğu komisyon kararı 9. SGK´ dan sigortalı olup olmadığına dair dilekçe 10. Kısmi zamanlı öğrenci başvuru dilekçesi

Başvuru Şartları ·

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Ofis Programlarına hâkim olmak. (Word, Excel, PowerPoint vs.)

- İş disiplinine ve çalışma saatlerine riayet etmek.

- Kılık kıyafetine özen göstermek.