KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM SONUCU
Başkanlığımızca kısmi zamanlı öğrenci başvuruları değerlendirilmek üzere oluşturulan komisyonumuz 12.10.2022 tarihinde toplanmış olup, aşağıda ilgileri bulunan öğrencinin kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılmasına karar verilmiştir.

T:C. Kimlik No: 53*******28     Ad Soyad: Ez** YI****