Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi 2017
Başkanlığımız Taşınır kayıt ve kontrol şube müdürü Recep OKUYUCU tarafından 09.02.2017 tarihinde Fen Fakültesi konferans salonunda taşınır kayıt yetkililerinin "Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi" verilmiştir